www.almog-center.co.il

פרויקטים

רוטשילד 1 תל אביב

רוטשילד 1 תל אביב סיום 05.2011

רוטשילד 46 תל אביב

גלרייה המבוססת על תאורת דאלי סיום 1.2012

בית סופרפארם בנין C

בניין 30,000 מ"ר ביצוע הקמה ושטחים ציבוריים

ONE CENTER

הקניון החדש לעיצוב הבית - 12,500 מ"ר סיום 12.2011

החברה העבירה בהצלחה חיבור חברת חשמל שוק התקווה מאווררים - מתקן חדש

הנ"ל בוצע עבור חלמיש חברה ממשלתית-עירונית לדיור תל אביב יפו

מפעל קמהדע - קיבוץ בית קמה

מפעל קמהדע - קיבוץ בית קמה 4000 מ"ר מפעל תרופות בדרום עבודות מתח נמוך וגבוה

חדשות 2016 - משרדי נייקס בע"מ רמת החייל

משרדי ניאקס - סיום 08/2016 2000 מ"ר משרדי הייטק